Provádíme

  • vyhledání vodního zdroje
  • průzkumné hydrogeologické vrty
  • zpracování projektové dokumentace
  • studnařství - vrtání studní, vypažení vrtů
  • čerpací zkouška vydatnosti vodního zdroje
  • zajištění studny proti vniknutí povrchové vody, odpažení vrchní vody
  • montáže čerpadel do vrtů
  • montáže domácích vodáren